11 november 2017

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma CDA Waadhoeke 2018-2022 

CDA Waadhoeke lanceert haar verkiezingsprogramma 'Dichtbij & Actief voor de herindelingsverkiezingen van 22 november aanstaande.

Het CDA staat voor een gemeente die dichtbij haar inwoners staat. Wij geloven in de kracht van de mensen. De ideeën en kennis van bewoners over hun eigen leefomgeving moeten worden betrokken bij het beleid van de gemeente.  In dit programma dat rond de thema’s ‘minsken’, ‘wurk’ en ‘omjouwing’ is opgebouwd, geeft CDA Waadhoeke ruim baan voor ontwikkeling en groei van de gemeente Waadhoeke”. Aldus lijsttrekker Caroline de Pee.

Het CDA doet dat met een geweldige lijst aan kandidaten. Herkenbaar met mensen uit alle delen van de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en de vier dorpen uit Littenseradiel. Jong, iets ouder, met ervaring en geheel nieuw, man en vrouw. 

Minsken

Voor mensen die zorg nodig hebben willen we als CDA altijd klaar staan! We zijn dankbaar voor de vele professionals, vrijwilligers en mantelzorgers die in onze gemeente veel goed werk verrichten. We blijven inzetten op goede zorg dichtbij en een actief gebiedsteam dat weet wat er speelt. Het CDA wenst dat de verscheidenheid aan taal en cultuur in de gemeente behouden blijft. Of je nu Fries, Bildts of Nederlandstalig bent. In alle drie talen kun je je blijven uitdrukken! Groot aandachtspunt voor de nieuwe gemeente Waadhoeke zijn de bereikbaarheid en spreiding van de voorzieningen. Hoe houden we de leefbaarheid in de 40 dorpen? Het CDA ziet hier de grootste uitdaging voor de komende periode.

Wurk

CDA Waadhoeke staat voor een goed vestigingsklimaat en wil gastvrij zijn voor alle ondernemers, van starters tot multinationals. Een vast aanspeekpunt voor bedrijven die meedenkt over de mogelijkheden en ook regelmatig de bedrijven opzoekt, is daarom een grote wens. Goed ondernemerschap mag beloond worden. Daarom wil het CDA een ondernemersprijs in het leven roepen. Wij willen verdere samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven versterken om de leegloop aan gekwalificeerd personeel bij bedrijven tegen te gaan. 

Omjouwing

De samenleving vraagt om ruimte voor dorpen, wijken en verenigingen. Dat moet de nieuwe gemeente ze ook geven. Daarom pleiten wij voor een fonds voor dorpen en wijken om eigen lokale wensen en ideeën te realiseren. Ook willen we lokale duurzaamheidsinitiatieven stimuleren. Met onze actie ‘vlog je dorp of wijk’ sporen wij jongeren aan om met een filmpje te laten zien wat ze mooi vinden aan hun dorp/wijk of wat ze graag willen veranderen.  

De digitale bereikbaarheid in de nieuwe gemeente Waadhoeke kan stukken beter. Daarom kiest het CDA voor snel internet voor alle inwoners, bedrijven en scholen.

 

Wilt u het hele programma lezen en meer weten over de exacte plannen? klik dan hier voor de volledige digitale versie (pdf).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.