Wij willen een dienstbare gemeente die de inwoners betrekt bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Het CDA wil bestuurders en ambtenaren die zichtbaar, hoorbaar en voelbaar betrokken zijn bij de inwoners en daarbij meer zeggenschap voor de burgers. Hierbij hoort ook een toegankelijk gemeenteloket dat ook buiten kantoortijden open is en dat ook digitaal toegankelijk is zodat veel zaken via de computer afgehandeld kunnen worden.
 

.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.