26 april 2021

Competenties Raadslid CDA Waadhoeke

Passende competenties als CDA raadslid zijn:

 1. Authenticiteit
 2. Visie en deskundigheid
 3. Politieke- en bestuurlijke sensitiviteit
 4. Communicatieve vaardigheden
 5. Samenwerken

1. Authenticiteit

 • Als raadslid ben je open, beschik je over een goed inlevingsvermogen en heb je oog voor de belangen van de inwoners van de gemeente Waadhoeke.
 • Je bent een herkenbare christendemocraat, die zich wil inzetten voor een betere samenleving.
 • Als raadslid functioneer je zowel vanuit het hart als het verstand. Je bent oprecht en sympathiek.
 • Je bent van onbesproken gedrag. Je bent integer en handelt ethisch, gebaseerd op de normen en waarden van de partij.

2. Visie en deskundigheid

 • Je beheerst het CDA-gedachtegoed en het CDA-verkiezingsprogramma en weet die te verbinden met de politieke actualiteit.
 • Je weet wat er in de gemeente en haar kernen leeft en maakt samen met de fractie keuzes met betrekking tot doelen en acties.
 • Je bent je bewust van de positie die de gemeente in de regio en de provincie inneemt en zet zich in voor de profilering ervan.
 • Als raadslid houd je de grote lijn vast, onderkent dwarsverbanden, houdt oog voor het detail, maar laat je niet verleiden tot incidentenpolitiek.

3. Politieke- en bestuurlijke sensitiviteit

 • Je onderkent politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en weet deze te vertalen in passende standpunten en acties.
 • Je doorziet de complexiteit van het politieke bestuurs- en besluitvormingsproces en weet dat in te zetten om samen met de fractie politieke doelen te realiseren.
 • Je bent bereid en in staat om met andere fracties te komen tot voorstellen e.d..
 • Je bouwt en onderhoudt netwerken binnen zowel de raad als de ambtelijke organisatie en ook met maatschappelijke organisaties, dorpsbelangen, ondernemersverenigingen en belangengroepen.
 • Daarnaast onderhoudt je op regionaal, provinciaal en landelijk niveau contacten.

4. Communicatieve vaardigheden

 • Je hebt interesse in mensen, in wat hen bezighoudt, stapt erop af en gaat het gesprek graag aan.
 • Je verstaat Frysk, Bildts en Nederlands.
 • Je kunt goed luisteren en debatteren en stelt de juiste vragen.
 • Voor- en tegenargumenten voor een vraagstuk worden bij relevante stakeholders getoetst, waarna je tot een belangenafweging kan komen;
 • Je kunt jouw taalgebruik afstemmen op de verschillende niveaus waarop en groepen waarmee hij/zij communiceert en doet dat steeds ondubbelzinnig en vermijdt wollig taalgebruik.
 • Je weet de inzet van het CDA binnen de gemeenteraad op een heldere manier zichtbaar te maken voor de inwoners en andere belanghebbenden en weet daarbij goed gebruik te maken van de pers.
 • Je communiceert handig en verstandig via sociale media.

5. Samenwerken

 • Je zet jouw kennis, ervaring en netwerk in om samen met de andere fractieleden tot gemeenschappelijk gedragen keuzes en acties te komen en committeert je loyaal aan de gemaakte afspraken;
 • Je bent constructief naar jouw fractiegenoten, staat open voor verbeterpunten en bent je bewust van een sterk geheel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.