26 april 2021

Profielschets CDA raadslid 2022

Wie zijn wij

Dichtbij en actief. Dit was onze slogan tijdens de campagne voor de verkiezingen van 2018. Bestuur, fractie en de ambtelijke organisatie dichtbij de burger, dat is het doel. Als CDA streven wij naar een samenleving waarin gerechtigheid gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van allen wordt gediend.

Met 2 wethouders en 8 raadsleden in de fractie is CDA de grootste politieke partij binnen de gemeente Waadhoeke.

Onze standpunten zijn:

 • Bestuur en ambtelijke organisatie dichtbij de burger
 • Dorpen- en wijkenfonds om eigen lokale wensen en ideeën te realiseren.
 • Duurzaamheid stimuleren
 • Meedenken met ondernemers en ruimte geven voor ontwikkeling
 • Sport en cultuur betaalbaar en bereikbaar voor iedereen
 • Taal: aandacht voor het Fries, Bildts en Franekers
 • Toeristische mogelijkheden van Waadhoeke promoten
 • Werkgelegenheid actief bevorderen

CDA Raadslid

Wij zoeken kandidaat raadleden die zich thuis voelen bij een CDA als politieke beweging die tussen de mensen staat. Als raadslid voor het CDA ken je het programma, kun je deze toelichten en als het moet verdedigen.

Je vervult als raadslid een controlerende en een kaderstellende rol. Je controleert namelijk het college van B&W en daarnaast geef je in de kaderstellende rol de richting aan het beleid van de gemeente.

Raadslid zijn is niet zomaar wat. Je moet je ervan bewust zijn dat het veel tijd en energie kost. Dagelijks krijg je bergen informatie onder ogen. Dit in de vorm van mails, stukken voor de raad en commissies die gelezen moeten worden. Ook willen organisaties, bedrijven, instellingen en inwoners jou als raadslid goed op de hoogte houden. Je doet waardevolle contacten op, maar het kan ook behoorlijk wat tijd in beslag nemen.

Jij past bij het CDA Waadhoeke als jij als mens dienstbaar, verbindend, overtuigend, bezielend en authentiek bent. Iemand die een duidelijke christendemocratische visie heeft op maatschappelijke ontwikkelingen. Het spreekt voor zich dat je integer bent en je ervan bewust bent dat je als raadslid een voorbeeldfunctie hebt en hier ook naar leeft.

Wat wij van jou verwachten

We verwachten in ieder geval van je dat je:

 • Minimaal 18 jaar bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht.
 • Minstens 1 jaar lid bent van het CDA.
 • Minimaal een MBO-werk en denkniveau hebt
 • Een enthousiaste persoonlijkheid bent, die kan omdenken en kan overtuigen.
 • Beschikt over goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en didactische vaardigheden voor het verstrekken van informatie, het geven van presentaties en dergelijke.
 • Beschikt over schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van o.a. moties en betogen.
 • Flexibel bent wat werkhouding betreft, maar zeker in tijd. Er is sprake van onregelmatige (werk)tijden (o.a. avonden en weekend).
 • Ontwikkelingsgericht bent. Zelf ook bereid om zich te ontwikkelen door o.a. open te staan voor kritiek en het volgen van cursussen en opleidingen.

Passende competenties als raadslid zijn:

 • Authenticiteit
 • Visie en deskundigheid
 • Politieke- en bestuurlijke sensitiviteit
 • Communicatieve vaardigheden
 • Samenwerken

Zie dit artikel voor een uitgebreide toelichting op de competenties.

Klaar voor CDA Waadhoeke?

Mooi! We kijken uit naar je motivatie en cv. Stuur deze voor 17 mei 2021 naar info@waadhoeke.cda.nl, t.a.v. de vertrouwenscommissie.

Tot slot is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) een vereiste.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.