Onze gemeente heeft prachtige bedrijven: grote (inter)nationaal opererende bedrijven en kleine bedrijven gericht op de lokale markt. Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van de dorpen en de steden. Het CDA vindt dat alles gedaan moet worden om ondernemers de grootst mogelijke kans te geven om te ondernemen.

De gemeente moet één aanspreekpunt hebben voor bedrijven. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.