Anton Wijkhuijs

Franeker

Fractievoorzitter CDA Waadhoeke

Woordvoerder voor de volgende onderwerpen:

  • Algemeen bestuur en organisatie
  • Financiën, begroting, jaarrekening, algemene beschouwingen
  • Sport, sportaccommodaties
  • Welzijn, gebiedsteams, WMO, sociale regelingen, Sociale Dienst Noardwest-Fryslân
  • Bestemmingsplannen en structuurvisies

Anton Wijkhuijs, 52 jaar, getrouwd met Christina, vader van twee dochters, financieeladviseur bij de gemeente Leeuwarden en trots dat ik volksvertegenwoordiger mag zijn namens CDA Waadhoeke.

Hopelijk heeft u mij als dichtbij en actief ervaren. Voor mijn woonplaats Franeker (Gevelstenen, Oud-Kaatsveld), maar ook voor bijvoorbeeld Sexbierum-Pietersbierum (MFA, geen mega zonnepark), Marsum en Ingelum (geluidshinder F35) en Westhoek (Westhoekpolder, geen stoplichtop waddenkwelders). Speciale aandacht heb ik besteed aan inwoners die ondersteuning nodig hebben (Empatec) en aan het belang van sport en gezondheid (Beweegteam).

Ik probeer verbindend  te zijn en ik vind het belangrijk dat u meer zeggenschap krijgt over uw eigen leefomgeving. Komende periode wil ik graag uw stem laten horen bij besluiten over bijvoorbeeld een nieuw zwembad  in Franeker en bij duurzaamheids-  en woningbouwprojecten  in Waadhoeke.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.