Waadhoeke is een prachtig gebied: het landschap, het culturele erfgoed Waddenzee, de rust en de ruimte. Het is een gebied waar het ‘s nachts nog echt donker kan zijn. Ook de noordelijke elfstedenvaarroute, de route tussen Franeker, Dokkum en Leeuwarden, biedt veel toeristisch-recreatieve mogelijkheden.

Het CDA wil nog meer inzetten op de promotie van het gebied en het versterken van het huidige voorzieningenaanbod. Dat kan beter als toeristische ondernemingen met elkaar samenwerken. Ook de noordelijke elfstedenvaarroute verdient een grotere bekendheid. De infrastructuur ligt er, nu moeten we het nog laten zien! 

De gemeente is rijk aan aantrekkelijke B&B’s waarvan sommige hoge ogen gooien bij booking bureaus. Wat echt mist is een groot (zakelijk) hotel. Het CDA wil dat de gemeente zich inspant om weer een hotel in dit gebied te krijgen.

We zien dat een nieuwe toeristische doelgroep zich verder ontpopt, namelijk de camperaars. De toename van campergasten maakt dat camperplekken nodig zijn. Het CDA vindt dat er in de gemeente meer plaatsen voor campers moeten komen.

 

Het buitendijks fietspad van Harlingen tot aan Zwarte Haan is een lang gekoesterde wens omdat de beleving van dit natuurgebied, overgaand in akkerbouwpercelen, uniek is. Het is nu tijd dit te realiseren in overleg met de betrokkenen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.