01 maart 2021

Nu doorpakken

Twaalf punten die het CDA wil bereiken. Stem daarom CDA.

1 - We werken aan een sterkere economie. We willen dat er meer banen komen en dat er nieuwe ideeën worden bedacht. De beste ideëen van Nederland gebruiken we voor een eerlijke en milieuvriendelijkere economie.

2 - Wij willen een overheid die er altijd voor de burger is. We zorgen dat het vertrouwen in de overheid weer terugkomt. Ook versterken we de organisaties die er voor zorgen dat Nederland veilig en leefbaar blijft.

3 - Je gezin is je thuis waar je altijd voor elkaar zorgt. We zorgen dat er een nieuwe regeling komt voor de kinderopvang, We zorgen dat het makkelijker wordt om werk en zorg te combineren. Mantelzorgers krijgen onze steun.

4 - Iedereen doet mee. Daarom vinden we het belangrijk dat ook iedereen iets doet voor de samenleving. Zoals helpen om de buurt schoon te houden of zorgen voor iemand anders. Alleen als we ons samen verantwoordelijk voelen, kunnen we de uitdagingen aan die voor ons liggen.

5- Wij versterken de strijd tegen de georganiseerde misdaad in ons land. Met meer geld en banen voor politie en justitie en hogere straffen zorgen we dat ons land veiliger wordt.

6 - Wij houden de zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar. Dit doen we door de zorg beter te organiseren en te blijven vernieuwen. Ook geven we meer geld uit om te zorgen dat je gezond blijft en minder snel ziek wordt. Het eigen risico houden wij gelijk. En we zorgen dat de zorg dichtbij huis en in de regio blijft.

7- We vinden de vergroening en verduurzaming van ons land belangrijk. We dragen bij aan de doelen van Parijs. Dat doen we met een groene en schone leefomgeving, een schone lucht met minder vervuiling en meer geld voor schone energie. We betrekken burgers voordat er grote besluiten genomen worden. En we zorgen voor meer geld voor isolatie en energiebesparing aan je eigen huis.

8 - We zorgen dat meer werken ook meer oplevert. Elke baan moet weer de mogelijkheid geven om het beste uit jezelf te halen. En te bouwen aan je eigen toekomst.

9 - Wij willen het woningtekort oplossen. We laten de komende tien jaar een miljoen betaalbare woningen bouwen door heel het land. Een groot deel van deze huizen is voor jongeren. En we bieden meer keuze in het aanbod van woningen voor ouderen.

10 - In gebieden waar steeds minder mensen wonen, zorgen we voor groei van de economie. We geven extra geld uit om dit in deze gebieden mogelijk te maken. Op deze manier kunnen we ook de ruimte die er is in deze gebieden goed gebruiken. En de grote steden houden we leefbaar en betaalbaar voor iedereen.

11 - Wij willen meer zekerheid als het gaat om migratie. Ook moet de opvang van asielzoekers beter georganiseerd worden. En mensen die hier mogen blijven, moeten zo snel mogelijk onderdeel kunnen worden van onze samenleving.

12 - We zijn een klein land en samenwerken met andere landen is belangrijk voor onze economie. Een sterk en stabiel Europa is belangrijk voor onze welvaart en veiligheid. Meer geld voor het leger is nodig om onze veiligheid te beschermen.

En  lees hier hoe we dat willen gaan doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.