05 maart 2019

Ballonnen veroorzaken zwerfafval

In de raadsvergadering van 4 maart 2019 kwam GroenLinks met een motie over het verbieden van ballonoplatingen. Ondanks het feit dat wij de intentie van de motie onderschreven, zijn we van meningen dat je niet meer regelgeving moet gaan opleggen. Immers wie gaat een dergelijke maatregel handhaven?Wij hebben voorgesteld om een actief ontmoedigingsbeleid te maken. Maak mensen bewust van de gevolgen van hun daden. Het CDA pleit ervoor om in de evenementenvergunning een vraag toe te voegen over hoe de organisatie omgaat met het opruimen van het door het evenement veroorzaakte afval en dan met name ook het zwerfafval. En indien mogelijk in de toelichting vermelden dat het oplaten van (wens)ballonnen schade aan het milieu en de dieren toebrengt. Ook zien we graag dat de gemeente, via haar communicatiekanalen, met enige regelmaat, schrijft over de gevolgen van zwerfafval.
De motie is hier op aangepast en toen unaniem aangenomen, dus alleen communicatie en geen extra regels in de APV.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.