05 november 2019

Begroting 2020-2023 (1)

De CDA fractie koos dit jaar voor een andere insteek voor het bespreken van de begroting. We begonnen met een meer filosofische beschouwing die eindigde in stappen vooruit.

Onze jaarlijkse verplichte CDA ‘begrotingsreis’ stond gepland. We hadden  onze reis geboekt bij de ‘ik heb te weinig tijd’ maatschappij.
Op de aankomst- en vertrektijden stond al vermeld:  
woonlasten gestabiliseerd,
niet inleveren op ambities,
financiële problemen jeugdzorg,
financieel tekort 2020, maar met een zonnetje naar de toekomst. 

We kwamen als fractie aan op ‘Jammer Internationaal”.
We haalden onze ‘bagage’ op en het was bijna niet te dragen.  Onze ‘begrotingsbagage’ zat vol met ‘wat had kunnen zijn’ gedachten.
Als CDA fractie checkten we in bij het ‘Laatste toevluchtsoord’ hotel en we besloten naar het jaarlijkse ‘Spijt’ feest te gaan. Dat wilden we toch echt niet missen. Vele mensen zouden hier naartoe komen, zoals de ‘oh, hadden we maar’ familie. Zij zouden vertellen over wat ze graag hadden willen hebben en over wat zo mooi had kunnen zijn. Misschien zou de grote ‘vroeger was alles beter’ groep er ook wel zijn. En wat te denken van de ‘wat ben jij slecht’, ‘het is hun schuld’  en ‘ik kan er zelf niets aan doen’    vertegenwoordigers.
We begonnen ons te realiseren dat we gisteren niet kunnen veranderen.  

Dus kijken we naar de toekomst.

De CDA fractie heeft haar begrotingsbagage gestoeld op drie pijlers die de resterende jaren van deze raadsperiode van belang zijn voor de CDA fractie. 1. De energietransitie 2. Het centrum van Wolvega en haar verkeersgeleiding 3. Wonen voor jong en oud .

Elk onderwerp wordt apart benoemd in een volgend nieuwsbericht.

Naar aanleiding van onze inbreng als CDA fractie wordt het volgende ondernomen:
- 12 december: werkvergadering Raad over de energietransitie; 
- In de maand december een notitie over het winkelcentrum van Wolvega;
- In de opzet van Lindewijk II wordt de gedachte over nieuwe samenlevingsvormen meegenomen. 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.