05 november 2019

Begroting 2020-2023 (3) Winkelcentrum

Vervolg Begroting
Het winkelcentrum van Wolvega moet worden versterkt. Niet voor niets heeft dit een plek gekregen in het collegeprogramma. Het MKB heeft het zwaar, winkels sluiten, er is leegstand en  omzetten lopen terug. Als CDA fractie zijn we van mening dat het hoog tijd wordt om hieraan iets te gaan doen. Een middel hiertoe kan zijn het Platform De Nieuwe Winkelstraat in te schakelen om samen met lokale stakeholders een uitgebreide analyse te maken met aansluitend een  actieplan. Het winkelgebied van Wolvega moet meer grip krijgen op haar eigen toekomst.  Dit zal veel vragen van ons als gemeente, maar ook van onze ondernemers. Van denken in een vast stramien naar het “out of the box” denken; in mogelijkheden en solidair zijn met elkaar. 

Naast het opschudden van het winkelgebied vergt dit ook een andere kijk op onze verkeersstromen van en naar het winkelgebied van Wolvega. Dit maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het inrichten en optimaliseren van ons winkelgebied in Wolvega. 

Het CDA heeft haast om in deze bestuursperiode tot een concreet plan te komen zowel voor het  winkelgebied alsmede de verkeersdoorstroming van en naar dit gebied. Zeker nu ook de Provincie Fryslân daarvoor € 950.000 euro beschikbaar gaat stellen. Deze subsidieregeling Friese Retailaanpak wordt ingevoerd om winkelgebieden aantrekkelijker te maken. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.