08 mei 2020

Beheer van kantine De Steense

Het CDA vindt onderlinge verbondenheid tussen mensen belangrijk. Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. De sportkantine is bij uitstek zo’n plek waar mensen elkaar ontmoeten. 
Het CDA is van mening dat het lang niet altijd de overheid is die het beste iets kan regelen of oplossen. Toch zijn wij ten aanzien van de sportkantine voorstander van het voortzetten in eigen beheer. Dit omdat recente aanbestedingen niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd en het hebben van geen beheerder niet bijdraagt aan de onderlinge verbondenheid tussen mensen.
Het CDA is tevreden over de huidige invulling van de kantine van Sportcomplex de Steense.
De wethouder heeft toegezegd om bij de begroting met een passend dekkingsplan te komen.

Woordvoerder: Lukas van der Hoef

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.