19 maart 2019

CDA voorstander van Dorpenfonds

In de raadscommissie van 18 maart 2019 is uitgebreid gesproken over het instellen van een Dorpenfonds. Per jaar wordt €100.000,- beschikbaar gesteld. Het is een uitwerking van het coalitieakkoord en het collegeakkoord waarin projectgeld ter beschikking wordt gesteld aan dorpen om de eigen ideeën en wensen uit te kunnen voeren en, als onderdeel daarvan, ook een werkbudget waarover men vrij mag beschikken.

Met dat laatste geven wij als Raad dus een stukje Budgetrecht, altijd voorbehouden aan de Raad, nu aan de dorpen. Als Raad laten we… een beetje…  los. Een goede zaak waarbij dus ook het vertrouwen aan de dorpen wordt gegeven dat zij dit goed gaan besteden. We noemden het al in onze Algemene Beschouwingen van 2013:
Verbinden, Vertrouwen en Vakmanschap.
We zoeken en stimuleren de verbinding, de samenwerking; we geven vertrouwen; en we hopen dat dit ook een stimulans geeft aan het benutten van kennis en kunde die in onze samenleving volop aanwezig is. Dit past helemaal in de uitgangspunten van het CDA en het dorpenfonds ondersteunen we dan ook van harte.

SLIJKENBURG
Het enige puntje dat nog wordt aangepast voordat we er in de raadsvergadering van 1 april een klap op geven is het benoemen van het dorp Slijkenburg. Dit dorp heeft geen Plaatselijk Belang en ontvangt dus geen werkbudget. Echter, net als de wijken in Wolvega, mogen zij zich verenigen en kunnen dan alsnog aanspraak maken op dit geld. Dit wordt op verzoek van het CDA alsnog, expliciet, opgenomen in de Notitie Dorpenfonds gemeente Weststellingwerf.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.