09 mei 2020

Concept Regionale Energie Strategie

De RES is een ingewikkeld proces met meerdere tijdlijnen en stappen, dat moet uitmonden in een reductie van de CO2 uitstoot met 49% in 2030 en 100% in 2050. Naast het aandeel zon- en windenergie op land dat wij als Fryslân gaan bijdragen aan de landelijke doelstelling beschrijft het ook het proces met al de randvoorwaarden, de warmte transitie en de beperkingen die het huidige elektriciteitsnetwerk geeft.
De CDA fractie kan instemmen maar benadrukt vier punten:

 Draagvlak! Het wordt uitvoerig genoemd en dat is terecht. De Energietransitie zal iedereen raken en woorden als haalbaar en betaalbaar mogen geen loze kreten worden. 

 Het tweede punt is ons overbelaste elektriciteitsnetwerk. De beheerder van het net heeft voor de oplossing duidelijke principes genoemd en we roepen het college op om daar zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan. 

 Het derde punt hangt daarmee samen, namelijk het toestaan van kleine windmolens. Dat past perfect in die principes. Het college heeft hiervoor al eens een brief richting het provinciale bestuur geschreven maar tot dusver nog zonder bevredigend resultaat. We willen opnieuw, iedereen oproepen om richting Provincie actie te ondernemen

 Het laatste maar misschien wel het meest belangrijke punt is energiebesparing. Alles wat we besparen hoeven we niet op te wekken. We hebben het als fractie al vaak aangegeven en we zouden graag van het college, al dan niet in RES verband, concrete acties zien.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.