26 januari 2021

Corona compensatie Culturele Sector

Het college stelde voor om geld beschikbaar te stellen voor onze culturele sector. Als CDA ondersteunden wij dit van harte.
Immers, de coronacrisis heeft grote economische en maatschappelijke gevolgen in onze samenleving. En dan spreken we nog niet eens over het menselijk leed.
Het is goed dat het Rijk steunpakketten heeft samengesteld. Maar we willen ook stilstaan bij onze culturele sector, dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties.
We pleiten voor maatwerk, het ruimhartig omgaan met de criteria, zodat iedereen in deze sector de hulp krijgt die nodig is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.