03 november 2020

Energiefonds

Het klimaat veranderd en aangezien menselijk handelen daar een belangrijke rol in speelt zijn we genoodzaakt om nu al ons menselijk vernuft in te zetten om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Belangrijk daarin is de overstap van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie.

Dat is ongekende majeure opdracht waar met man en macht aan wordt gewerkt.
Stapje voor stapje, waarbij beleidsmakers het proces met als randvoorwaarden o.a. haalbaar en betaalbaar op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau aansturen;  waarbij wetenschappers met hernieuwde inzichten over technieken en methodes komen, waarbij technici constant werken aan innovatieve oplossingen, kortom een turbulente tijd waarbij het doel helder is maar de weg ernaartoe bepaald geen geplaveide weg is.

Het college heeft ervoor gekozen om vooral te zorgen voor een stevige basis: bewustwording, draagvlak, samenwerking, onderlinge verbondenheid, ondersteunen van initiatieven en communicatie zijn daarbij sleutelwoorden. Wij steunen die aanpak. En dit voorstel bouwt voort op de eerdere voorstellen die wij hieromtrent ontvingen. Wij stemmen hier dan ook mee in.

Inmiddels zijn er ook initiatieven die meer gericht zijn op uitvoering; momenteel worden die gesubsidieerd met de landelijke RRE subsidie. Om de mogelijkheden voor onze inwoners te vergroten komen we straks bij de behandeling van de begroting met een voorstel tot een storting in de Bestemmingsreserve Energietransitie. (Zie Algemene Beschouwingen 2020)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.