10 februari 2018

Excursie naar kleine windmolen

Momenteel is het plaatsen van windmolens in Weststellingwerf niet toegestaan. Tegenwoordig kennen we echter kleine windmolens met een ashoogte van 15 meter.

Ook in Weststellingwerf bestaat hiervoor belangstelling.

Na een inspraakreactie in de gemeenteraadsvergadering nam onze lijsttrekker Frans Kloosterman het initiatief om een excursie te organiseren om deze windmolens met eigen ogen te bekijken.

Deze windmolens, van EAZ ( www.eazwind.com/nl/product/  ) zijn toegestaan in Groningen. Er staan inmiddels ruim 100.
Samen met de inspreker, vertegenwoordigers van LTO Noord Weststellingwerf, CDA fractie Weststellingwerf, de lijsttrekker van CDA Ooststellingwerf en CDA Provinciale Statenleden werd de boerderij van de familie Tilburg in Hellum bezocht. Daar staan inmiddels twee molens. De eerste is voor het eigen energieverbruik, de tweede is een zgn. dorpsmolen waarin de dorpsbewoners participeren.

De reacties waren positief: "Goh, wat mooi. Ranke molens die prima op het erf passen."

CDA Weststellingwerf gaat zich inzetten om het plaatsen van deze molens mogelijk te maken. Waar en hoe? Daarvoor moet er eerst bij de Provinciale Staten en daarna in Weststellingwerf een beleidswijziging plaatsvinden. Wordt vervolgd....

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.