06 maart 2019

Gaswinning

Tot dusver stond in het gemeentelijke beleid dat gaswinning niet werd afgewezen maar dat er wel kritisch naar werd gekeken. Er staat: “een positieve houding met maatwerk voor het winnen van gas en andere fossiele brandstoffen.” In de raadsvergadering van 4 maart 2019 hebben we besloten om die grondhouding te wijzigen.
We realiseren ons dat we nog niet van het gas af kunnen. Immers we zijn nog op diverse fronten afhankelijk van gas. Toch hebben we gemeend om het beleid te veranderen naar een negatieve houding. Dus tegen nieuwe locaties of proefboringen naar gaswinning of andere fossiele brandstoffen. In de omgevingsvisie, die voor de zomer in de Raad gaat komen, wordt dit nu opgenomen. Tevens zal het ministerie van Economische Zaken en Klimaat worden gevraagd om een onderzoek te doen naar de huidige gaswinning (komt de winning overeen met de afspraken die zijn gemaakt met Vermilion).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.