12 september 2018

Gaswinning en weidevogels

Kan het bouwen van een nieuwe installatie voor gaswinning samen gaan met weidevogelbescherming?

Dat is de centrale vraag die de fractie van het CDA aan de wethouder, mevr. Zonderland, heeft meegegeven.
Er ligt een verzoek van Vermillion om in Nijeholtwolde een nieuwe boorlocatie op te richten. Deze ligt echter in een weidevogelzoekgebied.
Het belang van de bescherming van weidevogels hoeft niet uitgelegd te worden. Weidevogels hebben een goed en gunstig leefgebied nodig. En uit meerdere onderzoeken blijkt dat één van de voorwaarden daarvoor openheid is. Het leefgebied heet niet voor niets Open Grasland. Dat betekent dat er geen nieuwe bomen en struiken aangeplant moeten worden. Immers, elke boom en elke struik is een potentiële plek voor predatoren. 

De nieuw te bouwen boorinstallatie zou dus 'kaal' in het landschap komen te staan. En dat is niet in overeenstemming met het gemeentelijke beleid om alle nieuwe ontwikkelingen landschappelijk in te passen. Het zal ook geen fraai gezicht zijn; midden in de weilanden een industriële installatie?

Naast aandacht voor dit probleem vraagt de CDA fractie aandacht voor de bermen. De installatie zal immers meer (zwaar) verkeer aantrekken. En de bermen langs de Kooiweg worden al jaren ecologisch beheerd, een reden om er extra zuinig op te zijn.  Ook is de vraag meegegeven of er speciale maatregelen getroffen moeten worden in verband met de veengrond.

De antwoorden worden in de oktobervergadering verwacht.

 

De foto van het gruttokuikentje is genomen door dhr. Auke de Vries uit Nijeholtwolde, deelnemer aan het collectieve weidevogelbeheer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.