01 oktober 2020

Grip op WMO

De kosten van de West Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn de afgelopen jaren steeds hoger geworden.
Vanuit het Rijk krijgen we als gemeente steeds minder geld voor de uitvoering van de WMO-taken, helaas niet voldoende.
Daarnaast betalen mensen die huishoudelijke hulp ontvangen een eigen bijdrage. Tot 2019 werd daarbij gekeken naar het inkomen. Sinds 2019 is het een vast bedrag per maand, het zogenaamde abonnementstarief. De inkomenstoets is toen afgeschaft.

Daarna zagen we in onze gemeente een toename van de huishoudelijke hulp aanvragen. Het aantal aangevraagde uren steeg en de gemiddelde leeftijd van de hulpbehoevende daalde. Dit zijn twee ontwikkelingen die leiden tot hogere kosten nu en in de toekomst. In vergelijking met soortgelijke gemeentes, zien we dat mensen in onze gemeente gemiddeld meer uren huishoudelijke hulp ontvangen dan elders.

De gemeente mag volgens de WMO de algemene regels voor huishoudelijke hulp veranderen. Ook voor mensen die al hulp hebben.
De gemeente is dan wel verplicht om de thuissituatie zorgvuldig te onderzoeken. Ze moet kijken naar wat er precies nodig is en of er bijvoorbeeld andere hulp aanwezig is.
Communicatie en uitleg is hierbij essentieel! Als CDA fractie hebben we naast communicatie ook sterk gepleit voor het hanteren van de menselijke maat en coulant omgaan met twijfelgevallen.

Bij het onderdeel woonzorganalyse lijkt het ons van belang om breder te kijken naar de toekomst van wonen in Weststellingwerf. Het probleem wordt de dubbele vergrijzing: steeds meer mensen met een uitzonderlijk hoge leeftijd en steeds minder jongeren. In ons woonbeleid zullen we hier aandacht voor moeten hebben: hoe zorgen we ervoor dat we die zogenoemde ontgroening tegengaan en dat jongeren (starters) zich hier willen vestigen?
Als CDA vinden we het belangrijk om de sociale basis, het samen leven, te stimuleren door bijvoorbeeld de bouw van hofjes toe te staan. Voor onze - helaas vanwege Corona geannuleerde - CDA-woonavond, hebben wij bijvoorbeeld gekeken naar het Knarrenhof-concept. Nieuwe hofjes, waarin mensen samen een netwerk vormen en iedereen zijn of haar eigen kwaliteiten kan inbrengen.
Het past goed binnen onze CDA uitgangspunten:
preventief, collectief en samen met inwoners. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.