14 december 2020

Inkomenstoets WMO

Inwoners die bij de gemeente een beroep doen op hulp (op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning) betaalden daar voorheen een eigen bijdrage voor die afhankelijk was van hun inkomen. De landelijke overheid heeft dit veranderd in een vast abonnementstarief dat voor iedereen gelijk is. De totale WMO uitgaven van gemeenten stegen sindsdien met 10 procent, terwijl de inkomsten zijn gehalveerd. Het is een open-einde regeling waartegen de gemeenten zich vanaf het begin hebben verzet. En, tenzij het Rijk de hierdoor ontstane tekorten compenseert, pleiten ook wij voor het opnieuw invoeren van een inkomenstoets. Daarin gesteund door de Vereniging van Friese Gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Ons doel is om iedereen die hulp nodig heeft goede zorg te kunnen blijven bieden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.