08 juni 2020

Klimaat en Duurzaamheid

In de raadsvergadering van 2 juni is de Beleidsbrief Klimaat en Duurzaamheid besproken.
Het CDA ziet deze beleidsbrief als een ultieme poging om enige orde en structuur te bieden in dat héle brede spectrum vanalle beleidsterreinen die vallen onder klimaat en
duurzaamheid.
Het is een dynamische beleidsbrief, de komende jaren zullen ongetwijfeld onderwerpen
bijgevoegd worden waarbij ook prioriteiten misschien anders komen te liggen.
We hebben er vijf punten uitgelicht:
1) We verwachten dat de Warmtetransitie vaker dan 1 x per 5 jaar aangepast moet worden (toegezegd)
2) We willen meer inbreng op het thema Mobiliteit (memo over keuzes toegezegd)
3) We verwachten actie bij de kleine windmolens (via samenwerkingsverband in RES opgepakt)
4) We willen een versnelling en/of verantwoording bij het Afvalstoffenplan (memo toegezegd)
5) En we willen zien hoe Klimaat en Duurzaamheid in OWO verband wordt opgepakt. (o.a. via bestuurstafel)
Als Raad hebben we via een motie het college opgeroepen om aan de slag te gaan met het
energietransitieplan voor de dorpen Nijeholtpade, Steggerda en Boijl, aangezien zij al voortvarend zijn gestart.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.