03 maart 2020

Loden waterleidingen

Looddeeltjes kunnen via leidingen in uw drinkwater terechtkomen. Te veel lood kan uw gezondheid schaden. Daarom is het belangrijk om loden leidingen te vervangen, hoe verborgen ze ook zitten. Binnen de gemeente is onderzoek gedaan naar haar eigen gebouwen. Daaruit is gebleken dat er in de openbare ruimte en in gemeentelijke gebouwen geen loden waterleidingen aanwezig zijn. Schoolbesturen van gebouwen die niet in gemeentelijk beheer zijn kregen het advies om een nadere inspectie uit te voeren. En de gemeente geeft aan inwoners en eigenaren van woningen en/of gebouwen advies hoe om te gaan met loden waterleidingen. Zie hiervoor de website van de gemeente en de website van de GGD.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.