06 februari 2020

Meedenken over centrum Wolvega

Het winkelcentrum in Wolvega is een belangrijke plek in de gemeente Weststellingwerf.
Het is meer dan alleen handel tussen kopers en verkopers. Het is een ontmoetingsplaats voor jong en oud!

Het CDA vindt nog steeds dat een kwaliteitsimpuls nodig is om het centrum van Wolvega ook in de toekomst aantrekkelijk te houden. Het realiseren van een breed gedragen visie over de omvang, de inrichting en het gebruik van het winkelcentrum heeft prioriteit.

Naar aanleiding van gesprekken met inwoners en ondernemers is deze meedenkvisie opgesteld.
Het CDA geeft hierin ideeën over: het voorkomen van leegstand, de inrichting/aantrekkelijkheid van het winkelcentrum, voldoende openbare parkeergelegenheden, de (verkeers)veiligheid, het verbeteren van de bereikbaarheid waaronder goede bewegwijzering, de Lycklamaweg en een duurzaamheidsaspect.

Deze meedenkvisie is absoluut geen visie van opleggen! Maar een visie van meedenken.

Wij hopen dat onze meedenkvisie de ontwikkeling van een breed gedragen centrumvisie ten goede komt.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.