14 mei 2019

Meerwaardegesprek bij Hûs en Hiem

Als CDA hebben we bij de bespreking van het jaarverslag van Hûs en Hiem stil gestaan bij de toekomstige omgevingsvisie.
In de geest van de nieuwe omgevingswet gaan we meer ruimte bieden aan initiatieven die passen binnen die omgevingsvisie. Het bieden van ruimte betekent ook dat we meer verwachten van een initiatiefnemer(s). Het is dan goed om in een vroegtijdig stadium de dialoog te voeren, het zogenaamde meerwaardegesprek.
Daarom moeten we als Raad en College na denken hoe we die dialoog willen organiseren. Hoe willen wij de dialoog ondersteunen met kennis en kunde. En hoe past het in te stellen omgevingspanel daarin. Dit kan mogelijk een heroriëntatie geven op de taken en de werkwijze van Hûs en Hiem.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.