12 juli 2017

Moties over geld, regels, Driewegsluis en duurzaamheid.

Tijdens de behandeling van de Kadernota heeft het CDA vier moties ingediend.

Unaniem aangenomen werd:
Ontwikkelen Driewegsluis

Met 15 stemmen vóór aangenomen:
In beeld brengen structurele financiële ruimte in de begroting

Met 20 stemmen vóór aangenomen:
Inzetten op circulaire economie

Verworpen met 9 stemmen vóór:
Beperken regelgeving door te starten met inventarisatie.

 

De CDA fractie heeft de volgende moties mee ingediend/ondersteund:
Onderwijshuisvesting van brede school Futura

Aanpassen onderwijshuisvestingsverordening en visie onderwijshuisvesting

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.