11 juni 2019

Omgevingsvisie vastgesteld

In de omgevingsvisie wordt de richting aangegeven waarin Weststellingwerf zich wil ontwikkelen.
Het is een omvangrijk document geworden met daarin veel wensdenken. En dat verwacht je ook van een visie. 
Het wordt echter een probleem als er gewerkt wordt naar de letter van de visie in plaats van in de geest van de visie.  Om een voorbeeld te noemen: de gemeente wil graag dat boeren biologisch gaan werken. Echter, de afzet van biologische producten is nog steeds heel beperkt en veel afnemers hanteren dan ook een wachtlijst voor boeren die willen omschakelen.
Wensen kunnen stuklopen op de werkelijkheid.  
Dat geldt ook voor de wensen die in de visie staan verwoord aangaande duurzaamheid. Energieneutraal is een prima doel maar het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn.
Als CDA vinden we dat de wensen richtinggevend zijn maar altijd realistisch en in alle redelijkheid uitvoerbaar moeten zijn. 

De belangrijkste wijziging, althans in de ogen van het CDA, die we met deze visie voorstaan is natuurlijk de nieuwe werkwijze. We gaan loslaten in vertrouwen. Dat is veelbelovend…. maar nieuw en daarmee nog onzeker. Gaat het werken zoals we hopen dat het gaat werken? 

Het CDA gaat er vanuit dat de vier witte tekstballonnen in het Hoofdstuk: Visie op Hoofdlijnen de na te streven doelstellingen zijn:

 Weststellingwerf wil ruimte bieden voor lokaal maatwerk (thema Leefbaarheid en Zorg)
 Weststellingwerf wil een sterke agrarische sector in een divers landschap, met een menselijke maat. (thema: Landbouw en Buitengebied)
 Kwaliteit is onderhoud. Weststellingwerf wil investeren in de bestaande voorraad (thema: Wonen en Omgevingskwaliteit)
 Weststellingwerf wil voorop lopen op het gebied van energie en klimaat (thema Duurzaamheid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.