25 september 2018

Onderstation Haulerweg

Als CDA fractie hebben we ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan voor het onderstation van Liander aan de Haulerweg in Wolvega. Dit onderstation kan hiermee in capaciteit verdubbelen, van een feitelijke 21 MVA (MegaVoltAmpere) naar 50 MVA. Dat is nodig om ook in de toekomst voldoende stroom, op een stabiel netwerk, te kunnen leveren.
Dit heeft alles te maken met de energietransitie waar we in zitten en die, wat het CDA betreft, nog veel beter geregisseerd moet worden. De eigen energieopwekking zal verder toenemen en zolang er nog geen betaalbare oplossingen zijn voor de tijdelijke opslag van stroom zal die toch op het stroomnet geparkeerd moeten worden. En juist daarom is het van belang dat dit onderstation een hogere capaciteit krijgt.

Met dank aan de technologische vooruitgang zal de eventuele overlast niet toenemen in vergelijking met de huidige. Ook de stralingsgrens, die door de landelijke overheid op advies van de Gezondheidsraad op 0,4 microtesla is gesteld, wordt niet overschreden. De grens verschuift wel ietsje maar raakt ook in de nieuwe situatie geen enkele plaats waar gewoond wordt.

Meer over straling door Elektro Magnetische velden vindt u op: www.kennisplatform.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.