01 oktober 2020

Onderzoeksrapport RKC – Financiële sturing jeugdwet

De Rekenkamercommissie (RKC) heeft een onderzoek uitgevoerd naar de kosten van de jeugdzorg en dan met name de vraag hoe we op deze kosten kunnen sturen.
De RKC kwam met vier conclusies:
· De gemeente begroot niet op basis van te verwachten zorg maar op basis van een vast bedrag.
· De gemeente probeert de kosten te beheersen zonder gedegen analyse.
· De Raad wordt matig geïnformeerd.
· De controle op de resultaten schiet tekort.
Volgens onze CDA fractie is het laatste de crux van het verhaal, de angel van het probleem.
Het is in onze ogen vreemd dat de aanbieder de intensiteit en daarmee de prijs bepaalt.
In de raadsvergadering is nu afgesproken dat er een monitoring komt alsmede een interne budgethouder om te sturen op uren en financiën.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.