01 oktober 2019

Op weg naar duurzame energie

Het klimaat verandert.
Ook door ons eigen handelen waarbij de uitstoot van broeikasgassen schadelijk is. Onze fossiele brandstoffen zijn eindig, bovendien staat de gaswinning sowieso flink onder druk.
Daarom moeten wij in actie komen.
En bijdragen aan de energietransitie waarmee we aansluiten bij nationale, Europese en wereldwijde afspraken. 

De eerste stap is energie besparen, immers wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken.

De volgende stap is duurzame energie opwekken. Als gemeente nemen we deel aan het opstellen van de Friese Regionale Energiestrategie (RES) waarin elke gemeente aangeeft wat ze kan leveren aan duurzame energie; men verwacht per gemeente een (aan)bod. 

Daarnaast hebben we het eerste geld van de Bestemmingsreserve Energietransitie beschikbaar gesteld om nog in 2019 enkele initiatieven vanuit dorpen te ondersteunen. Begin 2020 zullen we verder gaan praten en gelden beschikbaar stellen aan initiatieven die bijdragen aan een duurzaam Weststellingwerf.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.