31 januari 2017

Oudheidkamer

De toekomst van de Oudheidkamer

Tijdens de raadsvergadering van 30 januari 2017 hebben we een motie om de Oudheidkamer tijdelijk uit de financiële problemen te houden niet gesteund.

Waarom?

Immers, het CDA hecht grote waarde aan de enorme inzet van alle vrijwilligers rondom de Oudheidkamer. En het CDA heeft ook absoluut oog voor het cultuurhistorisch belang en de waardevolle collectie.

Echter:

In 2014 speelde dezelfde situatie.

Het college stelde toen voor om drie jaren subsidie te geven zodat de Oudheidkamer met een goed bedrijfsplan een gezonde organisatie neer kon zetten. Het CDA wou, samen met GroenLinks en Weststellingwerfs Belang één jaar subsidie geven en de vervolgsubsidie afhankelijk maken van de resultaten. Hiervoor was geen meerderheid en het oorspronkelijk voorstel werd aangenomen. Zo werkt de democratie en dat is prima!

De evaluatie die er nu ligt toont dat er veel is gebeurd, maar lang niet alle resultaten zijn bereikt. De Oudheidkamer heeft op dit moment geen financiële middelen meer. Bovendien stelt de heer Bonnema, bestuurslid van de Oudheidkamer, 'dat we niet de illusie moeten hebben dat de Oudheidkamer toekomst heeft zonder de steun van de gemeente'. Dit betekent dat de motie waarin werd gepleit om een eenmalige bijdrage voor het betalen van de vaste lasten over de eerste helft van 2017, weer het begin is.

Alle inspanningen van de Oudheidkamer ten spijt is het hen niet gelukt zich duurzaam in de Stellingwerver samenleving te wortelen en de afgesproken resultaten te behalen.
De verantwoordelijkheid ligt dan niet bij het gemeentebestuur, maar bij het bestuur van de Oudheidkamer!

Ons tegenvoorstel om de benodigde kosten over het eerste half jaar van 2017 te betalen op het moment dat er in juni 2017 een plan ligt waarmee de Oudheidkamer haar positie in de Stellingwerver samenleving duurzaam en zelfstandig kon waarmaken haalde het niet.

De meerderheid van de gemeenteraad van Weststellingwerf heeft alsnog besloten om het college op te roepen om €5.000,- over te maken. In onze ogen slechts uitstel van executie.....

Marcel Bos

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.