26 januari 2021

OWO Visie Samen Sterk

Al een tijdje werd er gewerkt aan een visie op de OWO samenwerking. Wat doe we al, hoe bevalt dat en wat gaan we mogelijk nog meer doen? Als raadsleden zijn wij daar ook bij betrokken.
Maar het lang verwachte visiedocument stelde teleur. Het beschrijft de bestaande samenwerking en noemt enkele punten waarop de samenwerking kan worden uitgebreid.
Over de bestaande samenwerking zijn we heel erg tevreden. Maar de punten waar aan gewerkt gaat worden blijven vaag. Als er bijvoorbeeld wordt gezegd dat men samen wil werken op het gebied van ICT is dat een goed voornemen. Maar de vraag is hoe, wie, wanneer, wat wordt het uiteindelijke doel, enzovoorts? We missen de stip op de horizon.
Helaas wordt die genoemde stip door velen geïnterpreteerd als: fuseren. Dit is echter niet wat wij bedoelen. Wanneer wij als CDA fractie de term “Samen Sterk” een betekenis moet geven dan denken we aan: Samen oplossingen zoeken, Samen verder ontwikkelen, Samen plezier maken, Samen bouwen naar de toekomst, Samen invulling geven aan maatschappelijke vraagstukken, Samen vorm geven aan het netwerken, zowel Provinciaal, Landelijk als Europees. Met andere woorden: “Alleen ga je als gemeente sneller echter samen kom je verder”.
Als CDA hebben we hierover een motie opgesteld die door 7 van de 8 partijen werd ingediend en die door alle 8 partijen is aangenomen. Ook is de motie gedeeld met de CDA fracties van Opsterland en Ooststellingwerf.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.