09 november 2018

Reactie op collegeprogramma en begroting

Tijdens de begrotingsvergadering van 5 november heeft Hans Visser, fractievoorzitter van de CDA fractie, gereageerd op het Collegeprogramma en de Begroting 2019-2022:

Op 31 mei van dit jaar is het coalitieakkoord gepresenteerd onder de titel “Samenwerken, Gewoon doen”. Daarin presenteerden we met trots en vertrouwen onze ambities voor de gemeente Weststellingwerf. Ambities waaraan we vanuit, dichtbij en met de samenleving willen werken.

Dit akkoord is nu vertaald in het collegeprogramma: ‘De kracht van Samen en Doen’. De rode draad is dat het college samen met de raad en de samenleving onze gemeenschap wil besturen. En dat zowel gemeentebestuur als samenleving er toe doen om de doelen te halen.

Dat is een belangrijk punt voor het CDA; gespreide verantwoordelijkheid alsmede het solidair zijn aan en met elkaar. 

Het programma is geen dictaat maar een leidraad. Niet vrijblijvend maar richtinggevend en voldoende flexibel om in te spelen op mogelijk veranderende omstandigheden.

Lees hier de volledige inbreng.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.