26 januari 2021

Regiodeal Zuidelijke Poort

Vanuit het Rijk wordt geld beschikbaar gesteld voor de Regiodeal: een aantal projecten die bijdragen aan de leefbaarheid in Zuidoost Friesland. Een van de projecten is de Zuidelijke Poort: het vergroten van de aantrekkelijkheid van het gebied rondom de Driewegsluis. Omdat dit project breder is dan alleen de Driewegsluis en omdat hier meerdere partijen bij betrokken zijn heeft het Rijk besloten om budget als een zogenoemde quick win beschikbaar te stellen. Voorwaarde is dat de gemeente voor eenzelfde bedrag deelneemt. Met dit budget gaan we o.a. de Sassluis, delen van het fietspad, fietsbruggetje, paden in de Rottige Meenthe en aanlegsteigers verbeteren/opknappen.

Deze maatregelen dragen bij aan een mooie samenhang tussen cultuur, recreatie, toerisme en natuur. En dat leidt weer tot een aantrekkelijker gebied, een aantrekkelijker Weststellingwerf en daarmee tot een aantrekkelijker Noord – Nederland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.