26 januari 2021

Rekenkameronderzoek Gebiedsteams

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de gebiedsteams en met de uitkomsten daarvan zijn wij erg blij. De inwoners die meewerkten aan het onderzoek zijn zonder uitzondering positief over de medewerkers. Onze fractie heeft dan ook complimenten gegeven aan de teams.

In het rapport worden nog wel enkele aanbevelingen gedaan, met name over het informeren van de raad zodat die beter kan (bij)sturen. Het college neemt deze over. Er wordt, samen met de raad, gewerkt aan een monitor Sociaal Domein met daarin heldere criteria om op basis van cijfers beslissingen te kunnen nemen.

Onze woordvoerster, Vera van der Zee, vroeg nog wel aandacht voor de huidige, moeilijke situatie waardoor veel contacten tussen inwoners en medewerkers via telefoon en computer plaats moeten vinden. De kans is daarbij groter dat hulpvragen verkeerd worden begrepen. Dit wordt door de medewerkers wel onderkend. Mochten er dingen echt serieus misgaan dan kan men altijd nog terecht bij de bestaande klachtenlijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.