30 januari 2019

Rekenkamerrapport Schipsloot

Het CDA is van mening dat bedrijven ondernemen en dat de overheid faciliteert en verbindt.
Nu de gemeente beschikt over het bedrijventerrein Schipsloot, dat ook volgens de rekenkamercommissie een mooie toevoeging is op het aanbod van de gemeente Weststellingwerf, is het de uitdaging om het bedrijventerrein verder in te vullen. Het college geeft in de raadsvergadering van 28 januari 2019 aan dat op dit moment al (positieve) veranderingen gaande zijn. Zo zijn er onderhandelingen gaande en wordt de nadrukkelijke verbinding met bedrijven al meer opgezocht. Dit is positief en het CDA zal de ontwikkelingen hieromtrent met belangstelling volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.