30 oktober 2018

Ruilverwoning

In het project Ruilverwoning, dat als een pilot draait in De Hoeve, hebben (vrijwel) alle inwoners van het dorp met elkaar gesproken over de woonsituatie en hoe men kansen kan bieden aan bijv. jonge inwoners die graag in het dorp willen blijven wonen. Maar men sprak ook over de problemen waar oudere inwoners mogelijk tegen aan gaan lopen in hun woonsituatie.

Dit overleg vond plaats onder leiding van twee architecten. En het heeft geresulteerd in een plan met verrassende uitkomsten en prachtige ontwerpen.

In de raad van 29 oktober werd besloten over het eerste ontwerp; een woning in een al bestaande paardenstal. Als er één ding voor ons overduidelijk is, dan is het wel het prachtige ontwerp. Wie had kunnen bedenken dat je zoiets moois kunt bouwen in een oude stal?

Het antwoord op die vraag is: een architect!

Als CDA hebben we enkele jaren terug, bij de bespreking van het bestemmingsplan buitengebied al aangegeven dat het goed zou zijn om ontwikkelingen in de gebieden die speciale bescherming verdienen (Cultuurhistorie 1) te koppelen aan een architect. Kwaliteit toevoegen, betaald zich altijd terug! En het CDA gaat voor kwaliteit.

We zien bij Ruilverwoning waarin dat kan resulteren.

In de commissie heeft het CDA een aantal vragen gesteld aan de wethouder om voor inwoners uit de andere dorpen duidelijkheid te krijgen over deze nieuwe ontwikkeling. De wethouder heeft deze beantwoord en we hopen dat het aanleiding is voor andere dorpen om ook met dit project aan de slag te gaan.

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.