01 juli 2020

Samen Duurzaam Verbinden: Duurzaamheid (met schapen)

Als CDA steunen we initiatieven die leiden tot een duurzame samenleving waarbij een balans wordt gezocht tussen mens, milieu, natuur en economie. Vanuit ons rentmeesterschap hebben wij een verplichting om de wereld goed achter te laten voor de toekomst van onze kinderen. Het anders omgaan met onze economie, de ecologie en samenleving vraagt om het verbinden van mensen.
De energietransitie is zo`n voorbeeld waarin wij als mensen het verschil kunnen maken. Als CDA fractie zijn we ingenomen met de initiatieven zoals die In Nijeholtpade, Boijl en Steggerda zijn ontstaan.
Een andere vorm van duurzaamheid zou kunnen zijn het ecologisch bermbeheer door schapen.
In onze gemeente wordt nergens bermbeheer gedaan d.m.v. schapen. Is het niet aan te bevelen om de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken? Bij deze vorm van bermbeheer wordt er een verbinding gelegd tussen de inwoner en het ecologisch bermbeheer. Bermbeheer op deze manier zal meer waardering oogsten dan klepelen van de bermen. Minder CO2 uitstoot en een goede manier om ongewenste planten kort te houden. Als CDA vinden wij het waard om deze vorm van beheer te onderzoeken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.