01 juli 2020

Samen Duurzaam Verbinden: Welzijn

Het woord ‘verbinden’ zien we ook terug in het sociaal domein. Op verschillende manieren is het afgelopen jaar geprobeerd verbinding te maken met al onze inwoners. Peuterpret voor de allerkleinsten, Vlechtwerkers in de scholen, de POH-jeugd bij de huisarts, de Jongerenwerkers die vol enthousiasme de jeugd opzochten en het Vrijwilligerspunt, om maar een paar mooie voorbeelden te noemen. Ondanks de inzet op de fysieke bereikbaarheid van het gebiedsteam, in de vorm van de realisatie van Griffioenpark 3, moest er in de Corona-tijd ook gekeken worden naar andere manieren om in verbinding te blijven. Verbinding tussen de gemeente en inwoners, maar ook als inwoners onderling. Zoals de burgemeester zei in een interview met de Stellingwerf, “Het positieve van de coronacrisis is de manier waarop we als samenleving met elkaar zijn omgegaan. We gaan terug naar de basis, contact is heel belangrijk.” 
 
Toch confronteert de coronacrisis ons ook met een groot vraagteken. Wat kunnen we het komende jaar verwachten? Zullen we een stijging gaan zien in het aantal en/of de zwaarte van de WMO-aanvragen? Zullen er meer mensen in de bijstand terechtkomen? En wat gaat er gebeuren in de jeugdzorg? Worden we geconfronteerd met jeugdigen die door de coronacrisis te lang buiten beeld zijn gebleven en nu kampen met zwaardere problemen? Of is er juist meer verbinding tussen inwoners tot stand gekomen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.