29 januari 2019

Samenwerking met Ooststellingwerf en Opsterland

In de raadsvergadering van 28 januari 2019 zijn twee voorstellen besproken, namelijk:
- het kennisnemen van de notitie van de burgemeester en
- het college opdracht geven om in samenspraak met de OWO partners (Opsterland en Ooststellingwerf) komen tot een nieuw, actueel beleidskader bestuurlijke samenwerking / samenvoeging.

In de raadsvergadering hebben we als CDA fractie het volgende meegegeven:

• Het eerste en meest belangrijke punt; doe het samen met de twee andere gemeenten;• Een mogelijke toekomstvisie maken van niet alleen ons als gemeente maar ook die van het OWO samenwerkingsverband.• Voldoet de huidige vorm van het samenwerkingsarrangement en hoe efficiënt is de OWO samenwerking? Wat kan worden verbeterd?• Is de democratische legitimiteit in de OWO samenwerking voldoende gewaarborgd?• Op welke wijze kan de samenwerking uitgebouwd worden op lokale en regionale taken?• Op welke wijze wordt in het OWO samenwerkingsverband invulling gegeven aan het strategisch personeelsbeleid of blijft het ieder voor zich. Immers we willen ook qua kennis en kunde het rendement behalen voor onze inwoners in deze vorm van samenwerking.

 

Zorgvuldigheid en draagvlak zowel vanuit de samenleving als de gezamenlijke gemeenteraden is essentieel voor de toekomst van Weststellingwerf.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.