14 december 2020

Tarief afval en riolering gaat omhoog

Elk jaar in december is het een vast onderdeel voor de gemeenteraad; het vaststellen van verordeningen en tarieven. In zijn algemeenheid gaan de tarieven slechts met het inflatiepercentage omhoog.
Een uitzondering zijn de afvalstoffen- en de rioolheffing. Die bestaande heffingen zijn eigenlijk al jaren te laag om alle kosten te betalen. Het tekort haalden we altijd uit de reserves. Dat kun je niet eindeloos blijven doen dus is besloten om de tarieven te verhogen. Voor afval wordt dit een behoorlijke stap van €30,- (meerpersoonshuidhouden), voor riolering ongeveer €7,-.
Omdat we sporten en bewegen heel belangrijk vinden hebben we de kaartjes voor zwembaden en sportaccomodatiesvoor komend jaar niet verhoogd, zelfs niet met de inflatie. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.