07 maart 2019

Thema Verbinden geldt ook voor CDA-fracties in OWO

Op 6 maart is er een gezamenlijke bijeenkomst geweest van de CDA fracties binnen de OWO samenwerking (Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf).
We hebben afgesproken meer als CDA fracties te gaan samenwerken op thema`s die voor alle raden gelijk zijn. Eind mei / begin juni gaan we ook gezamenlijk een opzet maken hoe wij als fracties kijken naar de toekomst van onze gemeenten en de samenwerking. Met andere woorden hoe kunnen we verbinden en elkanders kracht gaan inzetten ten gunste van onze inwoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.