05 november 2019

Trots op de boer

Trots op onze boeren
Onze gemeente is een plattelandsgemeente waarin veel boeren en toeleveranciers werkzaam zijn.
Boeren die hoogwaardig voedsel leveren met oog voor milieu en dierenwelzijn en eveneens een bijdrage leveren aan het beheer van ons buitengebied.
De stikstof reducerende plannen kunnen niet alleen op hen verhaald worden door gedwongen verplaatsingen.
Met de koepelorganisaties moet de dialoog worden aangegaan om tot zorgvuldig afgewogen besluiten te komen.
In de raadsvergadering van 4 november hebben we een motie ingediend om als Raad uit te spreken dat Gedeputeerde Staten van Fryslân ons standpunt kent en te benadrukken dat er een dialoog moet komen. De motie is met 19 stemmen vóór aangenomen (GroenLinks was tegen en D66 nam wegens vermeende belangenverstrengeling niet deel aan de stemming). 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.