25 september 2018

Urgentieverklaring statushouders

De raad werd gevraagd om in te stemmen met een urgentieverklaring voor 'nog-niet' Nederlanders die inmiddels toestemming hebben gekregen om hier te wonen, zogenoemde statushouders.
Een urgentieverklaring is nodig om binnen een redelijke termijn een huurwoning te kunnen krijgen. De verklaring was voorheen door de landelijke overheid geregeld maar die legt de beslissing nu bij de gemeenten neer. In Weststellingwerf moet dit opgenomen worden in de Woonvisie.
Als CDA hebben we lang gesproken over deze vraag. Wij zijn van mening dat we statushouders – mensen in een soms uitermate kwetsbare positie – zo goed mogelijk moeten helpen. Vanuit humanitaire overwegingen en vanuit de gedachte dat we allemaal gebaat zijn bij een snelle integratie van nieuwe Nederlanders hebben we ingestemd met deze urgentieverklaring.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.