03 maart 2020

Voorbereidingskosten winkelcentrum Wolvega

De CDA fractie vindt dat onze ondernemers en inwoners een winkelcentrum verdienen dat ook in de toekomst een ontmoetingsplaats is voor jong en oud! Om dat te bereiken is het realiseren van een breed gedragen visie over de omvang, de inrichting en het gebruik van het winkelgebied belangrijk. Daarbij is ook het creëren van voldoende draagvlak erg belangrijk.  Het college stelde de Raad voor om een krediet van € 400.000 beschikbaar te stellen ter financiering van de voorbereidingskosten (inrichten projectorganisatie, uitvoeren onderzoeken en opstellen centrumvisie). Voor het CDA is dit een belangrijk onderwerp en daarom hebben wij voor dit voorstel gestemd

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.