26 april 2016

Vragen n.a.v. voorgenomen verkoop tramstation Noordwolde

De CDA-fractie  heeft het college vragen gesteld over de wijze waarop is gehandeld rond de verkoop van het Tramstation in Noordwolde. 

Het CDA hecht waarde aan een grote burgerbetrokkenheid en omarmt initiatieven uit de samenleving van harte. Dit heeft een nadrukkelijke plek gekregen in het coalitieakkoord en samen met het college en de gemeenteraad wordt ingezet om  de participatie van inwoners te stimuleren en te faciliteren. 

Om die reden was er dan ook verbazing dat enkele dagen nadat het enthousiaste inwoners-initiatief bij de gemeente was binnengekomen, de openbare verkoop van het tramstation werd gepubliceerd. 

‘Het gaat ons niet om de inhoudelijke plannen voor het tramstation’ zegt raadslid Marcel Bos, ‘we zijn benieuwd naar de wijze waarop het college heeft gehandeld. Is er bijvoorbeeld contact geweest met de initiatiefnemers, voordat het betreffende tramstation in de verkoop is gezet.’

Volgens het CDA is zorgvuldigheid belangrijk. Als je in deze situaties de plank misslaat, demotiveer je elk nieuw initiatief. Dat is natuurlijk het laatste wat we willen. Als dit nu niet helemaal goed is verlopen, is ook de vraag of het college werkafspraken wil maken om dit bij volgende initiatieven te voorkomen.

Voor de beantwoording van ‘schriftelijke vragen’ staat een termijn van 4 weken en we kijken hier met belangstelling naar uit.

In onderstaande pdf bijlage vindt u de gestelde vragen ex art 37 RvO

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.