Afke Kester

Fractielid

Omdat ik ben opgegroeid in Munnekeburen, getrouwd ben met een man uit Oldetrijne en samen met hem een boerderij heb in Noordwolde, ben ik bekend met (en in) de hele gemeente. Vanaf mijn jeugd ben ik al actief in bestuurlijk werk. Samen proberen om dingen voor elkaar te krijgen blijft inspireren en motiveren. 
Belangrijk daarbij vind ik samenwerken, waarbij iedereen zijn eigen talenten benut. En dat beeld zie ik ook als ideaal voor de hele samenleving. In het CDA staat de samenleving centraal; waarbij we recht doen aan iedereen, allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en we solidair zijn met degene die dat niet kunnen. Daarbij zijn we zuinig op onze aarde want die hebben we slechts in bruikleen gekregen.

Inmiddels ben ik met mijn derde raadsperiode bezig. 
Daarnaast ben ik ook bestuurslid van Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf. Daar houd ik mij vooral bezig met het weidevogels. Maar onze vereniging richt zich nadrukkelijk op duurzaamheid. Van zonne-energie, compostering tot waterbeheer, eigenlijk alles wat te maken heeft met de ruimte (het gebied) waarin wij leven en de manier hoe wij daar mee omgaan.

Rentmeesterschap (één van de uitgangspunten van het CDA) is voor mij dan ook geen holle kreet: zonder groen geen leven!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.