Fractie en Bestuur 2018-2022

De samenstelling van de fractie in de jaren 2018-2022:

1 Hans Visser, fractievoorzitter
2) Afke Kester
3) Vera van der Zee
4) Lukas van der Hoef, secretaris van de fractie
5) Stoffel Baas, schaduwfractie, duo commissielid en tijdens vervanging van Vera ook raadslid
6) Jan Clevering, schaduwfractie en tijdens vervanging van Vera ook duo-commissielid

Bestuurssamenstelling:

1) Agnieta Reuvekamp, (interim) voorzitter
2) Marije van Opstall, secretaris
3) Ria van Zwieten, penningmeester
4) Stoffel Baas

Bij elke bestuursvergadering is (indien mogelijk) een vertegenwoordiger vanuit de fractie aanwezig als adviseur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.