Frans Kloosterman

Wethouder

Vier jaar terug ben ik gestart als wethouder en heb ik mij ingezet voor initiatieven vanuit de samenleving. Dit vraagt om veranderingen in de manier van werken van een regieorganisatie naar een gemeente die initiatieven vanuit de samenleving faciliteert en stimuleert. Met deze manier van werken hebben we mooie initiatieven vanuit en voor onze inwoners gerealiseerd zoals het Buurthus in Noordwolde, een ondernemersplatform Recreatie en Toerisme, de armoedetafel en de Bibliotheek in Noordwolde die elke dag open is en gerund wordt door vrijwilligers. 

Dit zijn geen plannen of initiatieven vanuit de gemeente maar van onze inwoners en gerealiseerd door enthousiaste en bewogen vrijwilligers. De verandering van een regierol van de gemeente naar een faciliterende en stimulerende gemeente die helpt plannen te realiseren van onze inwoners heeft onze prioriteit. Duurzaamheid moet de komende periode het speerpunt worden, als wij goed zijn voor de aarde is de aarde goed voor ons, daar ga ik voor.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.