Armoede (onder kinderen)

We zien de financiële problemen in gezinnen toenemen. Door een goed preventief beleid willen we de armoede aanpakken. Samen met de verschillende maatschappelijke initiatieven en kerkelijke instellingen kunnen we veel betekenen. Als het gaat om kinderen moeten zij altijd mee kunnen doen en niet de dupe zijn van het handelen van hun ouders. Het CDA heeft met brede steun van de hele gemeenteraad gevraagd om een onderzoek om meer kinderen te kunnen ondersteunen.

-         * Niemand mag zich buitengesloten voelen, zeker kinderen moeten altijd mee kunnen doen, ook als hun ouders financiële problemen hebben. Organisaties als Stichting Leergeld werk hebben daarin een belangrijke rol en die steunen we.

-         * We zien de ontwikkelingen in de samenleving rond armoede, schulden en (lage) inkomens. Meer geld is vaak niet de oplossing. Het CDA ziet de kracht van de huidige preventieve aanpak, wil dit intensief voortzetten en verbreden om de problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.